kontakt

O NAS

Zrzeszenie Filharmonii Polskich powstało 12 grudnia 2011 roku.
W chwili obecnej liczy 30 członków, wśród których są najważniejsze instytucje  muzyczne naszego kraju.
Zrzeszenie reprezentuje i promuje interesy filharmonii i orkiestr wobec organów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, zarówno w kraju , jak i za granicą. 

Swoje cele Zrzeszenie realizuje poprzez udział w procesach legislacyjnych i decyzyjnych organów krajowych i międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej; wydaje opinie w sprawach dotyczących sektora kultury: opiniuje programy Instytutu Muzyki i Tańca, uczestniczy w działaniach Rady ds. Instytucji Artystycznych działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Analizuje i proponuje rozwiązania problemów prawnych związanych z działalnością kulturalną. Organizuje własne spotkania i konferencje, współpracuje ze środowiskiem artystycznym poprzez współorganizowanie koncertów, spotkań i szkoleń o tematyce wiązanej z zarzadzaniem kulturą.  Lobbuje na rzecz zmian w prawie korzystnych dla sektora kulturalnego.

Od czerwca 2012 roku Zrzeszenie Filharmonii Polskich jest członkiem PEARLE, prestiżowej organizacji międzynarodowej z siedzibą w Brukseli, oficjalnego konsultanta  Komisji Europejskiej, reprezentującej wobec Unii Europejskiej i innych podmiotów prawa międzynarodowego interesy ponad 5 000 organizacji sztuk wykonawczych z całej Europy.