kontakt

Aktualności

www.modeor.pl - INTERNETOWA BAZA DANYCH FILHARMONII I ORKIESTR PROFESJONALNYCH

Badaniem objęte są filharmonie, instytucjonalne polskie orkiestry i zespoły wokalno-instrumentalne (z wyłączeniem orkiestr operowych), prowadzące stałą działalność koncertową (minimum 12 koncertów w roku), dla których organizatorami są: MKiDN, samorządy miejskie i wojewódzkie. W roku 2016 powstała oprogramowana baza danych w zakresie statystyki aktywności artystycznej, majątku i zasad finansowania, zatrudnienia oraz wynagradzania, generująca zestawienia za lata 2011-2015 i obejmująca 24 instytucje. Pozyskane informacje są zestawiane w tabelach porównawczych dotyczących wybranych zagadnień merytorycznych jak i dwóch dowolnie wybranych lat. W 2017 roku nastąpi poszerzenie liczby badanych instytucji do 32 oraz wprowadzenie danych za rok 2016. Prezentowane dane winny stać się punktem wyjścia do analiz i wypracowania optymalnego modelu funkcjonowania orkiestr, co m.in. będzie przedmiotem specjalnego panelu podczas Konwencji Muzyki Polskiej organizowanej w 2017 przez IMIT. Efekty projektu mogą też stać się zaczynem dla porozumienia się środowisk muzycznych i związków zawodowych w wypracowaniu jednolitego modelu funkcjonowania i finansowania orkiestr w Polsce, w tym zasad zatrudniania oraz wynagradzania. Corocznie uzupełniana baza danych winna także wspomagać politykę kulturalną MKiDN oraz samorządowych organizatorów instytucji. Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program "Obserwatorium Kultury" realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Baza danych zbudowana w ramach projektu "Modele pracy orkiestr polskich" jest dostępna na stronie www.modeor.pl